"Wann et de Kanner gutt geet, geet et an Zukunft och eisem Land gutt", esou de Serge Wilmes op der Pressekonferenz.
Update: 01.12.2021