D'Ännerung um Impf-Zertifiakt géif op der CovidCheck-App awer keen Ënnerscheed tëscht dem 3 vun 3 oder dem 2 vun 1 maachen.
Update: 18.01.2022