Vill Frae wëssen guer net, datt si Gewalt erlieft hunn a gi sech souguer selwer d’Schold un der negativer Erfarung.
Update: 14.05.2022