Ass am Primär de Wee an d'Schoul nach dacks kuerz, ännert sech dat fir vill Kanner, wa si bis an de Lycée kommen. E Workshop soll si elo dorobber virbereeden.
Update: 25.06.2022