"Mir waren ëmmer méisproocheg, mä dat huet dem Lëtzebuergeschen net geschuet", sou de Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch.
Update: 22.06.2022