De Wirtschaftsminister geet dovunner aus, datt een am Hierscht eng weider Tripartite wäert hunn an do muss no kreative Léisungen fir d'Problemer gesicht ginn.
Update: 03.08.2022