Aarm Leit, Weesekanner a Prisonéier gouf et ëmmer schonn zu Lëtzebuerg. An der Stad si si op der Rhum ënnerkomm. Begruewe goufe se um Fetschenhaff.
Update: 06.08.2022