An den Entrée respektiv Sortie vun den Tunnelle Gousselerbierg, Grouft a Stafelter goufen an de leschte Wochen a Méint Radaren opgestallt, déi elo getest ginn.
Update: 27.09.2022