D’Majoritéit wier fir steierlech Entlaaschtungen, mee och fir Steiererhéijunge fir Energieproduzenten, d’héich Revenuen an eidel Terrainen a Wunnengen.
Update: 23.11.2022