Dem Direkter vun der FEDIL no géif et bei der Aarbechtszäit keen eenzele Modell ginn, dee fir all Salarié passe géif.
Update: 24.01.2023