Trotz juristescher Onsécherheet wäert de Remboursement vun der Psychotherapie den 1. Februar a Kraaft trieden.
Update: 24.01.2023