Nieft dem Gedenken un déi Verstuerwe goufen also och d'Probleemer vun haut ugeschwat. An zwar déi vun Intoleranz an Haass géint Minoritéiten.
Update: 27.01.2023