Wann et der FAO no geet, gi ronn 10 Milliounen Hektar Bësch am Joer verluer, dovunner gi ronn 10% op d’Kap vun der Europäescher Unioun.
Update: 27.01.2023