De Luc Frieden misst natierlech elo e Cut maache mat senger Zäit an der Wirtschaft a misst do si fir d'Leit alleguer.
Update: 02.02.2023