De Constat am Ëmweltministère ass kloer. Mam drëtten Naturschutzplang wëll ee géigesteieren an ënner anerem verstäerkt Fläche schützen a restauréieren.
Update: 02.02.2023