Reformstau? "Ech sinn amgaangen déi Texter virunzedreiwen"
Update: 06.02.2023