Och haut trotz ëmmer méi alternative Aarbechtszäiten a Schaffméiglechkeeten, ass et fir Leit mat engem Handicap zum Deel schwéier, eng Plaz ze fannen.
Update: 29.03.2023