Et ass eng psychesch Erkrankung iwwert déi vill Mythen kurséieren a wéineg gewosst ass: d’Schizophrenie.
Update: 11.03.2019