Am Studio ass eis Journalistin nach weider an den Detail gaangen iwwer hir Erfarunge mat der Ëmweltschutzorganisatioun Sea Shepherd.
Update: 08.05.2019