Si konnte sech tëscht 14 verschiddenen Atelieren entscheeden, vum Seeldanz iwwert Fakire bis zum Trapez war alles dobäi.
Update: 11.07.2019