Wien laang Hoer huet, kann déi och spenden. Well natierlech Hoer gi gäre fir Parécke genotzt.
Update: 08.08.2019