D’Nadine Gautier hat d’Méiglechkeet, fir mat dobäi ze sinn, wéi 8 Tuermfalken a 6 Fiiss nees zeréck an d’Natur gelooss goufen.
Update: 30.08.2019