Et soll dee beschten Eisekuch vun der Welt sinn, dee vum Jean La Gaufre. Mä wie verstoppt sech eigentlech hannert dësem Betrib?
Update: 11.09.2019