Wann ee beim Picco Bello dräi Tëleeë rubbelt, kann ee sech scho glécklech schätzen.
Update: 16.09.2019