Sech Zäit huelen a selwer kachen, net fir jiddereen einfach, fir et am Alldag ëmzesetzen. D’Berthe Elsen-Melkert wëll d’Leit awer dozou motivéieren.
Update: 06.11.2019