Saache mat Hëllef vun Telefonskabinnen mateneen tauschen. D’Konzept zu Esch koum esou gutt un, dass et ausgebaut gouf...
Update: 28.11.2019