Am 19. Joerhonnert si vill Lëtzebuerger a Brasilien ausgewandert. Mir hunn hir Nokomme besicht a mat hinnen iwwert hir Originne geschwat.
Update: 03.01.2020