Net als Strof, mä als Preventioun versteet sech d’Liewensschoul, déi gewësse Schüler fir 18 Wochen eng Auszäit vum reguläre Schoulsystem bidde wëll.
Update: 13.02.2020