Eis Themen haut: nei Interpretatioun vun "Ons Heemescht", Baggerweieren accessibel fir jiddereen an de Festival-Ausbléck fir 2020.
Update: 24.06.2020