Hefteg Diskussioune ginn et an der Escher Minettemetropole wéinst enger Definitioun vum neie PAG, déi Co-Locatiounen an Eefamilljenhaiser verbidde wéilt.
Update: 13.10.2020