Et war net einfach fir vill Societéiten, fir eng Léisung op dat ze fannen, wat elo Gesetz ass wärend der Pandemie.
Update: 15.10.2020