Et sinn der mam Auto duerch d’Felder gedrift. Si schätzen de Schued op puer Dausend Euro.
Update: 18.01.2021