Initiativ vum Rocklab an der Rockhal fir jonk Talenter zu Lëtzebuerg ze fërderen.
Update: 01.04.2021