Et ass wuel fir déi Beruffer aus dem grénger Secteur de wichtegsten Treffpunkt vum Joer, d’Foire Agricole.
Update: 05.07.2021