Eis Theme vun haut: Abordabel Wunnplaze fir Senioren an d'Street-Artisten Daniel Mac Lloyd a Raphael Gindt entwéckele Skulpturen.
Update: 07.07.2021