Am Kader vum internationalen Dag vun der Gebäerdesprooch weise mer Iech en neit Konzept, dat et nach net op ville Plaze gëtt.
Update: 22.09.2021