Bei der Success Story 2020 huet déi jonk Lëtzebuergerin et an d'Finall gepackt an hire Projet dono och ëmgesat. Fir de 15. Oktober hält si awer domadder op.
Update: 14.10.2021