Am Juli haten eng 100 Kanner um Kierchbierg e Bréif heemgeschéckt krut, dass se keng Plaz am Foyer kréien.
Update: 23.11.2021