Medezinner ass et gelongen, e gen-technesch verännert Häerz vun engem Schwäin an e Mënsch ze transplantéieren, ouni datt et vum Kierper ofgestouss gouf.
Update: 11.01.2022