Fir Ouschteren dierfen se um net Teller feelen, an och elo nach ass d'Saison vun de Spargelen voll ëmgaangen.
Update: 16.05.2022