Mir hunn eis ugekuckt an d'Leit an der Stad ëmfrot, wat si op Groussherzogsgebuertsdag maachen.
Update: 22.06.2022