Et ass eng Traditioun, fir déi et Zäit a Gedold brauch. D'Kache vum Quetschekraut.
Update: 21.09.2022