Dausende Leit hunn zu London laanscht d'Stroosse gestanen, fir der Queen déi lescht Éier ze erweisen.
Update: 19.09.2022