Den ZLS huet de Max Kuborn gefrot fir 50.000 Lëtzebuerger Sätz opzehuelen.
Update: 21.11.2022