Ze grouss , ze giereg, ze kriminell? Islännesch Banken an hir Lëtzebuerger Filialen am Viséier vun der Justiz.

Dëse Sonndeg am DNA

Am Hierscht 2008 sinn dräi Islännesch Banken auserneen gebrach.

D’Nowéien vun dësem Crash kréie mer bis haut zu Lëtzebuerg ze spieren.

Schlëmmer nach: et gëtt eng Kriminalgeschicht.