Den Alain Hostert, aus der Hotelschoul vun Dikrech, préparéiert mam Gaia a mam Moriconi Saumon.
Update: 25.03.2020