De Heng Thillen ass Area Manager am Tyvek bei Dupont zu Lëtzebuerg.
Update: 02.10.2020