De Pit Schumann ass Prozessingenieur am Groupe Gradel vun Elleng, spezialiséiert op Ultraliichtbau.
Update: 07.10.2021