Beim Lëften kann een net direkt Energie spueren, mee duerch richteg Lëfte verhënnert een dass ze vill Energie verbraucht gëtt.
Update: 17.01.2023