1. Halschecht vum 18. Joerhonnert, d'Éisträicher sëtzen an der Festung Lëtzebuerg a fäerten all Ament vun de Fransousen ugegraff ze ginn.

An der Festung gouf et 4 Polvermagasinnen, wou Dausende vun Kilo Polver a Fässer gelagert waren.

1730 haten d'Fransousen eng Koppel, déi mat Päerdshoer gehandelt huet, als Spioune kaaft, fir Kopië vun de Schlëssele vun de Polvermagasinnen an der Festung ze maachen. Hire Plang war, e Polvermagasinn an d'Luucht ze sprengen an dann d'Festung unzegräifen. Mä de Plang ass feelgeschloen an d'Koppel gouf mat 4 Matverschwierer verhaft.

Obscho sech dunn erausgestallt huet, dass déi Spiounen och d'Fransousen ugeschmiert haten, andeems se einfach hir Hausschlësselen nogemaach haten, krute se de Prozess gemaach, goufen zum Dout verurteelt an higeriicht. Déi Affaire awer ass an d'Geschicht als "Polver- a Schlësselverschwierung" agaangen.